De nieuwe cursusavonden staan gepland op maandag 20 juni en dinsdag 28 juni 2022!!

De nieuwe data zijn bekend !!

De eerste twee cursusavonden zijn zeer succesvol verlopen, zij het dat we door de Covid-19 besmettingscijfers en de richtlijnen van het RIVM het programma hebben moeten doorschuiven en herinrichten. Uiteindelijk is alles goed gekomen, met dank aan de flexibiliteit van de deelnemers en niet in de laatste plaats van de cursusleiding!

De volgende twee cursusavonden staan gepland op maandag 20 juni en dinsdag 28 juni. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven dmv het sturen van een bericht naar ons e mail adres; vkbunitedbreda@gmail.com. Voor de inhoud van je bericht verwijs ik naar  inschrijving op de pagina cursussen.

Het cursusgeld voor deze twee dagen samen bedraagt € 160.

Welkom bij VKB-United Breda e/o

Historie Stichting VKB-United Breda en omstreken

In het voorjaar van 2017 ontstond vanuit zowel de maatschap orthopedie van het Amphia ziekenhuis als vanuit de orthopedie van Bergman Clinics Breda de vraag en behoefte om een VKB-netwerk op te richten. Deze vraag werd gesteld aan een aantal fysiotherapeuten in de regio met expertise op het gebied van kruisband revalidatie.

Toen duidelijk werd dat de vraag en behoefte van beiden klinieken overeenkwamen hebben de orthopeden van beide klinieken gezamenlijk met de gevraagde fysiotherapeuten de handen ineengeslagen. De term United is veelledig en staat voor het “lef” dat de twee klinieken samen optrekken, voor verwantschap tussen de medisch specialist en de behandelend fysiotherapeut, voor de interactie tussen zorgverlener en de patiënt en voor orthopeden en fysiotherapeuten onderling.