De 2e cursus avond van 16 maart 2020 zal plaats vinden op 18 oktober 2021!!

We mogen weer !!!

De laatste ontwikkelingen omtrent de Covid-19 besmettingscijfers en de richtlijnen van het RIVM hebben er voor gezorgd dat we de 2 de cursus avond van 16 maart 2020 weer mogen gaan hervatten en wel op maandag 18 oktober 2021. Alle deelnemers die reeds gestart waren met de cursus zullen een nieuwe uitnodiging krijgen voor deze avond.. Alle inschrijvingen blijven geldig.

Welkom bij VKB-United Breda e/o

Historie Stichting VKB-United Breda en omstreken

In het voorjaar van 2017 ontstond vanuit zowel de maatschap orthopedie van het Amphia ziekenhuis als vanuit de orthopedie van Bergman Clinics Breda de vraag en behoefte om een VKB-netwerk op te richten. Deze vraag werd gesteld aan een aantal fysiotherapeuten in de regio met expertise op het gebied van kruisband revalidatie.

Toen duidelijk werd dat de vraag en behoefte van beiden klinieken overeenkwamen hebben de orthopeden van beide klinieken gezamenlijk met de gevraagde fysiotherapeuten de handen ineengeslagen. De term United is veelledig en staat voor het “lef” dat de twee klinieken samen optrekken, voor verwantschap tussen de medisch specialist en de behandelend fysiotherapeut, voor de interactie tussen zorgverlener en de patiënt en voor orthopeden en fysiotherapeuten onderling.