De data van de nieuwe cursusavonden zijn bekend en zijn gepland op Dinsdag 4 en 18 april 2023!

De afgelopen twee cursusavonden in juni 2022 zijn weer zeer succesvol verlopen. Dit mede door de enthousiaste en actieve inbreng van de aanwezige cursisten en de goede voorbereiding van onze (gast)docenten. Hiervoor willen wij jullie hartelijk bedanken. Gezamenlijk heeft dit weer geleid tot 2 leerzame avonden.

De volgende twee cursusavonden staan gepland voor 4 en 18 april van 2023. De uitnodiging en inschrijving hiervoor volgt nog.

Welkom bij VKB-United Breda e/o

Historie Stichting VKB-United Breda en omstreken

In het voorjaar van 2017 ontstond vanuit zowel de maatschap orthopedie van het Amphia ziekenhuis als vanuit de orthopedie van Bergman Clinics Breda de vraag en behoefte om een VKB-netwerk op te richten. Deze vraag werd gesteld aan een aantal fysiotherapeuten in de regio met expertise op het gebied van kruisband revalidatie.

Toen duidelijk werd dat de vraag en behoefte van beiden klinieken overeenkwamen hebben de orthopeden van beide klinieken gezamenlijk met de gevraagde fysiotherapeuten de handen ineengeslagen. De term United is veelledig en staat voor het “lef” dat de twee klinieken samen optrekken, voor verwantschap tussen de medisch specialist en de behandelend fysiotherapeut, voor de interactie tussen zorgverlener en de patiënt en voor orthopeden en fysiotherapeuten onderling.